Prosto,pewnie, szybko - rejestracja Twojego e-Konta Diners Club

Aby skorzystać z usługi e-Konta Diners Club potrzebna jest rejestracja.
 
Następujące kroki:
  1. Wprowadź numer swojej karty i swój numer CVV2 (ostatnie 3 cyfry na panelu podpisu na rewersie karty) a następnie swoją datę urodzenia.  
  2. Wprowadź swój adres e-mail , potwierdź go i wprowadź wybrane przez siebie hasło. UWAGA: hasło składa się z min. 8 znaków stanowiących kombinację liter i cyfr. Potwierdź wybrane przez siebie hasło.
  3. Wprowadź swój numer telefonu komórkowego (lub tego pod którym jesteś najbardziej osiągalny). 
  4. Po udanej rejestracji otrzymasz e-mail zgodnie z podanym adresem, który będzie zawierał Twoją nazwę użytkownika.  
  5. Teraz przejdź do logowania.
 
Rejestracja e-Konta Diners Club
Dane karty
Numer karty*:
CVV2**:
Data urodzenia:
(Rok 4-cyfry)
Wprowadź e-mail i hasło
E-Mail:
Potwierdź E-Mail:
Hasło***:
Potwierdź hasło***:
Numer telefonu kom:
 
Instrukcja korzystania z usługi e-Konta

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI e-KONTA

1. Co to jest e-Konto

Diners Club udostępnia w sposób ciągły dla Posiadaczy i Użytkowników kart imiennych Diners Club serwis internetowy w ramach usługi  e-Konto, dzięki któremu mają oni możliwość wglądu do:

  1. informacji zawartych na miesięcznych wyciągach.
  2. bieżących operacji dokonanych kartą Diners Club, oraz naliczonych opłat i prowizji obciążających Konto Karty, pobranych zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji, salda konta karty.
  3. Stanu punktów naliczonych w Programie Premiowym Diners Club.


2. Kto może korzystać z e-Konta
e-Konto jest udostępnione dla Posiadaczy i Użytkowników kart imiennych wydanych przez Diners Club Polska oraz współpracujące Banki.

3. Korzyści z usługi e-Konto

e-Konto oferuje Posiadaczom i Użytkownikom  kart Diners Club internetowy dostęp do konta karty celem wglądu i monitorowania , bieżących operacji, pobranych opłat i prowizji,  stanu punktów w Programie Premiowym Diners Club, salda konta karty.  Udostępnienie zbiorczego wyciągu z konta karty następuje nie później niż w szóstym dniu roboczym po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Wyciąg nie jest udostępniany w przypadku braku księgowań na Koncie Karty w danym okresie rozliczeniowym.
Bieżące Operacje co do zasady pojawiają się w e-Koncie w ciągu trzech dni od dokonania Operacji.

4. Aktywacja e-Konta

Rejestracji do e-Konta należy dokonać poprzez stronę www.dinersclub.pl, wybierając w menu głównym okno „Logowanie do systemu e-Konto”. W trakcie rejestracji nowy użytkownik jest poproszony o podanie hasła składającego się z 8 znaków, stanowiących kombinację liter i cyfr. Przy rejestracji nowego użytkownika w usłudze e-Konto uaktywniona jest automatycznie opcja E-MAIL w ikonce USTAWIENIA.
Oznacza to, że nowy użytkownik będzie otrzymywał na adres e-mail podany w procesie rejestracji, powiadomienia o wygenerowaniu się nowego wyciągu, natomiast nie będzie otrzymywał wyciągów w formie papierowej pocztą tradycyjną.
Zmiany USTAWIEŃ można dokonać po pierwszym zalogowaniu się do e-Konta.
Wyboru USTAWIEŃ i ich ewentualnych zmian mogą dokonywać wyłącznie Posiadacze kart głównych (również dla kart dodatkowych).
Po udanej rejestracji, z adresu e –mail: customer.service@dinersclub.pl nowy użytkownik e-Konta otrzymuje, na podany w procesie rejestracji adres e-mail, swoją nazwę użytkownika.


5. Jak zalogować się do e-Konta

Po procesie rejestracji, nowy użytkownik powinien zalogować się do e-Konta poprzez stronę www.dinersclub.pl (okno "Logowanie do systemu e-Konto" w menu głównym) podając a) nazwę użytkownika, którą otrzymał pocztą elektroniczną, na adres podany podczas rejestracji, b) wybrane podczas rejestracji hasło, Posiadacz Karty Głównej, po zalogowaniu się, otrzymuje dostęp do informacji zawartych w e-Koncie zarówno do swojej karty głównej jak i wydanych do niej kart dodatkowych.

6. Jak korzystać z e-Konta


Po zalogowaniu się można skorzystać z opcji znajdujących się po lewej stronie ekranu.
a) USTAWIENIA: Zaznaczenie okna „e-mail” oznacza, że Posiadacz / Użytkownik będzie otrzymywał drogą mailową, na adres wskazany w procesie rejestracji, powiadomienie o nowym wyciągu udostępnionym w e-Koncie
Zaznaczenie okna „poczta tradycyjna” oznacza, że Posiadacz / Użytkownik będzie otrzymywał wyciąg w formie papierowej. Wybranie tego okna jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na obciążenie Konta Karty opłatą określoną w Tabeli Opłat i Prowizji w związku ze świadczeniem tej usługi.
Ustawieniem domyślnym jest zaznaczenie okna „e-mail”.
Nie ma możliwości korzystania z obu opcji jednocześnie.
Wyboru  USTAWIEŃ i ich ewentualnych zmian mogą dokonywać wyłącznie Posiadacze kart głównych (również dla kart dodatkowych).

b)BIEŻĄCE OPERACJE: lista ostatnich dostępnych dla danej karty w cyklu rozliczeniowym operacji, oraz ich ściągnięcie w formacie Excel
c) WYSZUKAJ OPERACJE: umożliwia wyszukiwanie operacji według: rodzaju waluty  daty operacji lub miejsca oraz ściągnięcie wyników wyszukiwania w formacie Excel.
d) e-WYCIĄG: pozwala na sprawdzenie bieżącego lub poprzednich wyciągów (od Stycznia 2006) i ich pobranie w formacie pdf ( do otwarcia pliku pdf niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać ze strony www.dinersclub.pl)

7. Zasady bezpiecznego korzystania z e-Konta Diners Club:

 - Zapamiętaj wybrane przez siebie hasło i nie udostępniaj go innym osobom.
W przypadku utraty hasła skorzystaj z funkcji NIE PAMIĘTAM HASŁA
 - Zapamiętaj otrzymaną w e-mailu nazwę użytkownika i nie udostępniaj jej innym osobom. W przypadku utraty nazwy użytkownika skontaktuj się z Diners Club Polska
 - Pamiętaj o ochronie danych karty - przy rejestracji upewnij się, że sesja jest szyfrowana (symbol kłódki w dolnej części ekranu). W przypadku utraty karty NATYCHMIAST powiadom o tym fakcie Diners Club , lub bank, który wystawił Twoją kartę Diners Club (całodobowy numer +48 22/826 07 66).
 - Loguj się tylko z portalu internetowego www.dinersclub.pl
 - Nigdy nie używaj do logowania adresu lub linku przesłanego przez inną osobę niż pracownik Diners Club Polska.

8. Inne zalecenia

 - Stosuj zalecane ustawienia przeglądarki internetowej (aktywacja cookies)
 - Staraj się nie korzystać do dostępu do e-Konta Diners Club w miejscach ogólnie dostępnych, jak np. kawiarenki internetowe. Używane tam oprogramowanie może być tak zmodyfikowane, lub skonfigurowane, że dane są gromadzone bez Twojej wiedzy.
 - Informuj niezwłocznie Diners Club Polska o wszelkich podejrzanych sytuacjach (+48 22/826 07 66, Pn-Pt 09.00-16.30)

9. Dane osobowe podane w procesie rejestracji oraz ich zmiany


Posiadacz/Użytkownik karty Diners Club przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za prawidłowość swoich danych osobowych podanych w procesie rejestracji do usługi e-Konto oraz ich ewentualne zmiany a także, że podanie nieprawidłowych danych będzie skutkowało brakiem otrzymywania powiadomień e-mailem o nowych wyciągach.
Posiadacz/Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych kontaktowych (numer telefonu i adres e-mail) podanych w procesie rejestracji przez Diners Club, w celach wyrażonych w Umowie o Kartę Diners Club.

 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z INSTRUKCJĄ KORZYSTANIA Z USŁUGI e-KONTA DINERS CLUB.

 

* Wprowadź numer karty bez spacji

** CVV2 - ostatnie 3 cyfry na panelu podpisu na rewersie karty

*** Hasło zawiera min. 8 znaków stanowiących kombinację liter i cyfr

 
NEWS / STATS
[11-06-2019]
Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że 25 czerwca br. planujemy uruchomienie nowej, ulepszonej odsłony e-Konta - usługi, dzięki której mają Państwo internetowy dostęp do konta karty. Nowe e-Konto zostało zaprojektowane tak, aby korzystanie z niego było proste i intuicyjne. Oprócz zmiany szaty graficznej, dodane zostały nowe funkcjonalności m.in. sprawdzenie dostępnych środków oraz bieżących wydatków, nadanie numeru PIN, zastrzeganie karty. Mamy nadzieję, że nowe e-Konto spełni Państwa oczekiwania.

Pozdrawiamy,

zespół Diners Club Polska
 

 
[04-06-2018]
Szanowni Państwo,

jeżeli planują Państwo zakup biletów lotniczych lub noclegu, zachęcamy do korzystania z Platformy Rezerwacyjnej ClubMiles, która jest dostępna dla wszystkich Posiadaczy kart Diners Club. Zapraszamy na https://clubmiles.pl/.

Pozdrawiamy,

zespół Diners Club Polska
 

 
O firmie Instrukcja korzystania z e-Konta Kontakt